สถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต ศาสตร์แห่งพลังทิพย์และการแพทย์ทางการเลือก
สถาบันพลังจิตวิทยาศาสตร์ อัศจรรย์พลังจิต เพื่อชีวิตเหนือขีดจำกัด

ขอนำเสนอหัวข้ออบรมสัมมนา ให้ความรู้เชิงวิชาการ พร้อมกิจกรรมบำบัด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการบำบัด และการสร้างอัจฉริยภาพ และความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะบุคคลได้ อีกทั้งยังให้ความรู้ภาคปฏิบัติ กิจกรรมอันก่อให้เกิดการเรียนรู้ และทดลองฝึกฝน เพื่อที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้นำไปใช้เพิ่มและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ใกล้ชิด และบุคคลอื่นให้มีพลัง มุมมองและทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งส่งผลให้มีสุขภาพและใจที่สมดุลปราศจากโรคและมีความสุข

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับไตรมาสแรก 2014
สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการทราบ " สีออร่า " ของตนเองและบุคคลที่รัก เพื่อทราบระดับพลังงานในอวัยวะต่างๆและทราบวิธีดูแลร่างกายและสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยง ต่อความไม่สมดุลต่างๆในอวัยวะภายใน ( Aura Diagnosis ) และหากมีความไม่สมดุลสามารถรับการปรับสมดุลเบื้องต้น พร้อมตรวจวัดออร่าทั้งก่อนและหลัง
สำหรับการตรวจวัดออร่า ราคาปกติ 2,500 บาท
(ไม่รวมการปรับสมดุลและไม่รวมภาพหลังปรับสมดุล)

พิเศษ สำหรับไตรมาสแรกของปีอยู่ที่ 990 บาท
(ไม่รวมการปรับสมดุลและไม่รวมภาพหลังปรับสมดุล)

บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป โทรนัดหมายเวลาที่ 096-729 2229

 
คุณประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ @ PHD ONLY
 • เปิดจิตวิญญาณการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูง
 • เปิดสัมผัสใหม่ในสุดยอดศาสตร์หลังนวยุค ( Mega Sciences of Universe )กว่า 18 ศาสตร์วิชชา มากกว่า 80 เทคนิควิธีการฝึกปฏิบัติสู่ Master &Trainer
 • เข้าสู่การปฏิบัติการเชิงลึก รู้เห็นเป็นประจักษ์จากภายใน ( Intuition )โดยให้ตัวเองเป็นกรณีศึกษา ( Case Study )
 • นวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตได้ง่ายและรวดเร็วทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อก้าวสู่มนุษย์สายพันธุ์ใหม่ ( Man of Universe )
 • เปิดรหัสลับพลังจิต สร้าง “ ความเป็นเลิศในทุกด้าน“ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยนสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ( Psychic for Success & Happiness )
 • คุ้มคุณค่าการลงทุน เพื่อเพิ่มคุณค่า ( Value Add ) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิตมหัศจรรย์ ( Life Science Miracle )
 • ฝึกสอนโดย Master ผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้ เข้าใจง่าย ให้วิชาหลักกว่า 18 วิชา และเคล็ดลับวิชาย่อยอีกมากมาย ถ่ายทอดจากจิตวิญญาณแห่งครู
 • อื่นๆอีกมากมาย... ที่สัมผัสได้เฉพาะตน
PHD : Psychic Science Holistic Medicine Doctorate Institue
Psychic Science : คัมภีร์พลังจิต ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข สำเร็จฯ ในชีวิต
 • Psychic Master : มาสเตอร์พลังจิต
 • Psychic ESP : Extra sensation perception : เปิดสัมผัสพิเศษ สู่ญาณทิพย์
 • Psychic Surgery : เป็นนักศัลยกรรมพลังจิต
 • Psychic Development : เป็นนักพัฒนาอานุภาพแห่งพลังจิตให้สูงส่งยิ่งขึ้น
 • Past Life Regression : สะกดจิตระลึกชาติ
 • Psychic Trainer Master in Mind Fullness : ผู้รู้แห่งศาสตร์
...รายละเอียดหลักสูตร
Holistic Medicine : ไขรหัส...สุดยอดศาสตร์องค์รวมแห่งจักรวาล
 • Holistic & Alternative Medicine : เป็นนักบำบัดแบบองค์รวม &การแพทย์ทางเลือก
 • Hero of the Hero : Super Human resource management : เป็นนักพัฒนาศักยภาพสูงสุดแห่งมนุษย์
 • Healer of energy medicine : เป็นนักอุปกรณ์ทรงพลังบำบัด
 • Hypno Therapy &NLP : Neuro Linguistic Programming: เป็นนักสะกดจิตบำบัด กาย จิต
 • Happiness Intuition Science: เป็นผู้เข้าถึง "ศาสตร์วิชชาแห่งความสุข" รู้เห็นเป็นประจักษ์จากภายใน
 • Healer of Music MontraColorMed : เป็นนักบำบัดรูป นาม ด้วยเสียง แสง สี ดนตรี มนตราฯ
...รายละเอียดหลักสูตร
Doctorate Institue : ที่นี่... เปลี่ยนคนไข้ให้กลายเป็นหมอ
 • Doctor Yourself :เป็นนักบำบัดดูแลพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 • Doctor Of Anti Aging :เป็นนักอายุรวัฒน์
 • Doctor Of PranaQuantum Healing :เป็นนักพลังชี่ – ปราณบำบัด
 • Doctor Of Super Natural Healing :เป็นนักพลังเหนือธรรมชาติบำบัด
 • Doctor Of Aura Chakra Meridian Med :เป็นนักพลังสุขาวดี กายทิพย์บำบัด
 • Doctor OfMetapsychics, The Great Spirit: เป็นนักพัฒนาและสร้างพลังชีวิตสู่จิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่
 
...รายละเอียดหลักสูตร
   
Copyright © 2013 www.psychicphd.com All Rights Reserved. Email : psychicphd@gmail.com