สถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต ศาสตร์แห่งพลังทิพย์และการแพทย์ทางการเลือก
สถาบันพลังจิตวิทยาศาสตร์ อัศจรรย์พลังจิต เพื่อชีวิตเหนือขีดจำกัด

ขอนำเสนอหัวข้ออบรมสัมมนา ให้ความรู้เชิงวิชาการ พร้อมกิจกรรมบำบัด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการบำบัด และการสร้างอัจฉริยภาพ และความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะบุคคลได้ อีกทั้งยังให้ความรู้ภาคปฏิบัติ กิจกรรมอันก่อให้เกิดการเรียนรู้ และทดลองฝึกฝน เพื่อที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้นำไปใช้เพิ่มและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ใกล้ชิด และบุคคลอื่นให้มีพลัง มุมมองและทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งส่งผลให้มีสุขภาพและใจที่สมดุลปราศจากโรคและมีความสุข

โปรโมชั่นพิเศษ หลักสูตร 2 วัน
โปรแกรมจิต สมองสู่ความเป็นเลิศ ( Genious Brain)
เทคนิคการสะกดจิตระลึกชาติ เข้าสู่การปฏิบัติการระลึกชาติตนเองและสามารถระลึกชาติให้ผู้อื่นได้ เพื่อค้นหาสาเหตุ และ แก้ไขปมปัญหาจากอดีต-อดีตชาติที่ปิดกั้นความสุข ความสำเร็จในชีวิต และการค้นหาอัจฉริยภาพเฉพาะตนจากอดีตมา ต่อยอดในชาติปัจจุบัน

หลักสูตร 2 วัน จำนวนคน ( จำกัดจำนวน) 2-6 คน/ กลุ่มเรียน เรียนเวลา 13.00 - 17.30 น นัดหมายวันและเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสม ราคา 6,900 บาท โปรโมชั่นพิเศษ เหลือ 4,900 บาท/คน ( มาเป็นคู่หรือกลุ่ม ลดเหลือ 3,900 บาท/คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร . 087 919 0999

 
คุณประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ @ PHD ONLY
 • เปิดจิตวิญญาณการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูง
 • เปิดสัมผัสใหม่ในสุดยอดศาสตร์หลังนวยุค ( Mega Sciences of Universe )กว่า 18 ศาสตร์วิชชา มากกว่า 80 เทคนิควิธีการฝึกปฏิบัติสู่ Master &Trainer
 • เข้าสู่การปฏิบัติการเชิงลึก รู้เห็นเป็นประจักษ์จากภายใน ( Intuition )โดยให้ตัวเองเป็นกรณีศึกษา ( Case Study )
 • นวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตได้ง่ายและรวดเร็วทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อก้าวสู่มนุษย์สายพันธุ์ใหม่ ( Man of Universe )
 • เปิดรหัสลับพลังจิต สร้าง “ ความเป็นเลิศในทุกด้าน“ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยนสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ( Psychic for Success & Happiness )
 • คุ้มคุณค่าการลงทุน เพื่อเพิ่มคุณค่า ( Value Add ) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิตมหัศจรรย์ ( Life Science Miracle )
 • ฝึกสอนโดย Master ผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้ เข้าใจง่าย ให้วิชาหลักกว่า 18 วิชา และเคล็ดลับวิชาย่อยอีกมากมาย ถ่ายทอดจากจิตวิญญาณแห่งครู
 • อื่นๆอีกมากมาย... ที่สัมผัสได้เฉพาะตน
THE MASTER
หลักสูตร THE MASTER ( ภาคปฏิบัติการทางจิตเชิงลึก)
18 เคล็ดลับวิชาแห่งอนาคตสู่ความเป็นมาสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ABC Healing Program ( Affect - Behaviors - Cognition) : เทคนิคขบวนการแห่งทางจิตวิทยาทางอารมณ์ พฤติกรรม ความคิด (โปรแกรมบำบัด)
 • Behavior Therapy & Post Modern Paradigm : เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัด และกระบวนทัศน์หลังนวยุค
 • Chakra Operation - The Wheel of Life Protection Balancing : เทคนิคการเปิดจักระ, การเชื่อมต่อรับพลัง, การปกป้องศูนย์พลังสมดุล
...รายละเอียดหลักสูตร
THE PSYCHIC HEALER
( ภาคปฏิบัติทางพลังงาน ควันตัม พลังจิต ) 21 เคล็บลับวิชาแห่งศาสตร์พลังงานองค์รวม
 • Energy Medicine & Quantum Sciences : ศาสตร์แห่งพลังงานบำบัดและควันตัม
 • AURA PHOTO
 • Subtle Energy System : เทคนิคการปรับสมดุลย์ระบบศูนย์พลังงาน
 • Music & Sound Therapy : เทคนิคการใช้ดนตรีและเสียงบำบัด
 • Crystal Singing Bowl Medicine : เทคนิคการใช้คลื่นพลังคริสตัลโบลว์บำบัด
 • Crystal & Gems Medicine : เทคนิคการใช้คริสตัลและหินบำบัดเพื่อเสริมสร้างพลัง
...รายละเอียดหลักสูตร
   
   
Copyright © 2013 www.psychicphd.com All Rights Reserved. Email : psychicphd@gmail.com